Disclaimer

Lsltn is geregistreerd in het Benelux merkenregister. Alle rechten voorbehouden.
Het Lsltn-label en lsltn.nl zijn eigendom van Hoofdruimte. De rechten van bepaalde bijdragen en columns op deze website liggen bij de auteurs hiervan.
Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van deze site is niet zomaar toegestaan en mag alleen na schriftelijk accoord van de makers. Toepassing van het Lsltn-label mag eveneens alleen met toestemming van de makers.


Voor alle onderdelen waar bezoekers een bijdrage kunnen leveren of kunnen reageren op artikel, geldt dat de redactie zonder toelichting een bijdrage mag verwijderen als deze grof, discriminerend en/of beledigend is en niet past in de sfeer van de site.

We proberen een interessante, inhoudelijk kloppende website te maken. Het kan gebeuren dat informatie onbedoeld onjuist is. We staan open voor een correctie. De makers zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor wat voor schade dan ook die direct of indirect verband heeft (of lijkt te hebben) met deze website. Ook kunnen de makers op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte internetpagina’s.